21 Cdo 3557/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3557/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce M. B. , zastoupeného Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem ve Frýdku Místku, 1. máje č. 741, proti žalované Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. se sídlem Nižních Lhotách průmyslové zóně Nošovice, Nižní Lhoty č. 700, IČO 277 73 035, zastoupené Mgr. Lukášem Mokrým, advokátem se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, Sokola Tůmy č. 743/16, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C 218/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2013 č. j. 16 Co 6/2013-342, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.3.2013 č. j. 16 Co 6/2013-342 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. prosince 2013

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý předseda senátu