21 Cdo 3556/2014
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 3556/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a.s. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 25672720, zastoupené JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1788/60, proti povinnému R. V. , zastoupenému Mgr. Zdeňkem Jedličkou, advokátem se sídlem v Konicích, Masarykovo nám. č. 65, pro 29.154,56 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 15177/07, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2013, č. j. 58 Co 578/2012-121, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2013, č. j. 58 Co 578/2012-121, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu