21 Cdo 354/2014
Datum rozhodnutí: 08.04.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 354/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobkyně PRINCO International, spol. s r.o. se sídlem v Praze 4, Panuškova č. 1299, IČO 45270481, zastoupené JUDr. Viktorem Bradáčem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jindřišská č. 889/17, proti žalované NÁŘADÍ Brno s.r.o. se sídlem v Brně - Komárově, Pompova č. 4, IČO 63490111, zastoupené JUDr. Tomášem Soukupem, BA, advokátem se sídlem v Brně, Masarykova č. 413/34, o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 69/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. března 2013 č.j. 37 Co 486/2009-99, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Soukupa, BA, advokáta se sídlem v Brně, Masarykova č. 413/34.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26.3.2013 č.j. 37 Co 486/2009-99 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2008 sp. zn. 29 Odo 732/2006) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak; i když v projednávané věci došlo k převodu nemovitosti, žalovanou nabyté napadeným právním úkonem, až v době po podání odpůrčí žaloby u soudu (odpůrčí žaloba byla podána u soudu prvního stupně dne 20.3.2009 a k převodu nemovitostí došlo dne 25.3.2009), je z okolností případu zřejmé, že k tomuto převodu nedošlo v úmyslu zmařit účel odpůrčí žaloby.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. dubna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu