21 Cdo 3520/2014
Datum rozhodnutí: 23.09.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3520/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněných a) J. S. , b) B. Z. , proti povinnému S. S. , za účasti vydražitele F. N., pro 115.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana, Exekutorský úřad Pardubice, pod sp. zn. 029 EX 762/05, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. ledna 2011, č. j. 17 Co 482/2010-113, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 1. 2011, č. j. 17 Co 482/2010-113, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu