21 Cdo 3519/2013
Datum rozhodnutí: 20.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 3519/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné České pojišťovny a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, zastoupené Mgr. Janem Dajbychem, advokátem se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 44/3, proti povinnému R. Č. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 EXE 4724/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2013 č.j. 70 Co 110/2013-28, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15.3.2013 č.j. 70 Co 110/2013-28, jímž bylo odmítnuto odvolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31.8.2012 č.j. 54 EXE 4724/2012-11, kterým soud prvního stupně nařídil proti povinnému podle "vykonatelného rozhodnutí" Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9.8.2006 č.j. 16 C 341/2006-3 exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 7.696,- Kč s příslušenstvím, není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d] občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2013]. Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst.1 o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu