21 Cdo 3518/2013
Datum rozhodnutí: 10.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3518/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele BNP Paribas Fortis SA/NV (dříve Fortis Bank SA/NV) se sídlem v Bruselu, Rue Montagne du Parc č. 3, Belgické království, registrační číslo: 0403.199.702, organizační složka BNP Paribas Fortis SA/NV (dříve Fortis Bank SA/NV), pobočka Česká republika se sídlem v Praze 1, Ovocný trh č. 8, IČO 27362329, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti zástavnímu dlužníkovi CTY U TOVÁREN II, s.r.o. se sídlem v Praze 10 - Hostivaři, Průmyslová č. 1472/11, IČO 27949117, zastoupenému JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí č. 1079/3a, o soudní prodej zástavy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 59 C 75/2011, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2013 č.j. 22 Co 25/2013-58, takto:

I. Dovolání zástavního dlužníka se odmítá .
II. Zástavní dlužník je povinen zaplatit zástavnímu věřiteli na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Marka Vojáčka, advokáta se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.3.2013 č.j. 22 Co 25/2013-58 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.11.2010 sp. zn. 21 Cdo 3754/2009, v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.1.2011 sp. zn. 21 Cdo 2839/2009 nebo v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2011 sp. zn. 21 Cdo 3973/2009) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání zástavního dlužníka podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. ledna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu