21 Cdo 3512/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3512/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci zástavního věřitele Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, IČO 45317054, proti zástavním dlužníkům 1) Z. M. a 2) Z. M. , o žalobě na obnovu řízení podané zástavní dlužnicí proti usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 5. září 2011, č. j. 11 C 322/2010-201, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2013, č. j. 14 Co 200/2013-262, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 11 C 322/2010, o dovolání zástavní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. února 2015, č. j. 14 Co 352/2014-331, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání zástavní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. února 2015, č. j. 14 Co 352/2014-331, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Podáním dovolání vznikla zástavní dlužnici povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Ačkoliv u zástavní dlužnice nejsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 občanského soudního řádu (u zástavní dlužnice se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva), zástavní dlužnice soudní poplatek z dovolání nezaplatila ve stanovené lhůtě ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2015, č. j. 21 Cdo 3512/2015-372.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu