21 Cdo 3510/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3510/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce MUDr. P. Z. , zastoupeného JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Českobratrská č. 1403/2, proti žalovaným 1) Dražbyprost s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí č. 2/5, IČO 28741552, zastoupenému JUDr. Filipem Štípkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Hradiště č. 96/6, a 2) K. D. , zastoupené JUDr. Milenou Bódiovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Stodolní č. 835/17, o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 20 C 97/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 14. října 2014 č. j. 69 Co 343/2014-197, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 14. 10. 2014 č. j. 69 Co 343/2014-197 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel namítá vadu řízení spočívající v tom, že v předmětné věci nebyla ve smyslu ustanovení § 5 a § 43 odst. 1 o. s. ř. ze strany soudu splněna poučovací povinnost ), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2015
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu