21 Cdo 350/2010
Datum rozhodnutí: 15.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5, věta první o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř.
21 Cdo 350/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci péče o nezletilé děti P., J. a J. F. P. , zastoupené Městským úřadem Vizovice a Magistrátem města Zlína jako opatrovníky, děti J. P., zastoupené JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, Vejvanovského č. 468, a F. P., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou se sídlem v Luhačovicích, Masarykova č. 175, o změnu výchovného prostředí a o úpravu výživného, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 30 Nc 171/2002, o dovolání J. P. proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 28. ledna 2009, č. j. 59 Co 73/2008-964, takto:

I. Dovolání J. P. se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :
Dovolání J. P. proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 28. 1. 2009, č. j. 59 Co 73/2008-964, jímž byl zčásti potvrzen (ve výroku, jímž byl zamítnut návrh matky na změnu výchovného prostředí) a zčásti změněn (ve výrocích o výživném) rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 7. 12. 2007, č. j. 30 Nc 171/2002 - 738, není přípustné [srov. § 237 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)].

Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. a) a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť J. P. s ohledem na výsledek dovolacího řízení není důvod náhradu nákladů přiznat a ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 15. června 2010
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu