21 Cdo 3484/2010
Datum rozhodnutí: 10.06.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
21 Cdo 3484/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce B. V. , o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Obvodního soudu Praha-západ ze dne 20. dubna 2009, č. j. 0 Nc 1021/2008-46, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2009, č. j. 19 Co 242/2009-50, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 0 Nc 1027/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 8. prosince 2009, č. j. 0 Nc 1027/2009-20, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. února 2010, č. j. 19 Co 52/2010-24, takto :

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Řízení o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 8. 12. 2009, č. j. 0 Nc 1027/2009-20, jímž byla postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost ze dne 23. 6. 2009, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2010, č. j. 19 Co 52/2010-24, jímž bylo usnesení okresního soudu potvrzeno, Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu