21 Cdo 3475/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3475/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně CCRB a.s. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 948/6, IČO 247 23 576, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská č. 674/55, proti žalovaným 1) B. S. a 2) E. S. , oběma zastoupeným JUDr. Dagmar Soukenkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Čs. legií č. 1364/20, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 15 C 94/2011, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. dubna 2013 č.j. 71 Co 22/2013-124, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.4.2013 č.j. 71 Co 22/2013-124 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. prosince 2013JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu