21 Cdo 3461/2013
Datum rozhodnutí: 04.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3461/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 167, IČO 25788001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U stanice č. 11/4, proti povinnému D. M. , zastoupenému JUDr. Marií Brožovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova č. 1615/1, pro 4.987,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 12 EXE 474/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. dubna 2013 č.j. 22 Co 225/2013-43, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.4.2013 č.j. 22 Co 225/2013-43 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o.s.ř.]. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.6.2002 sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu