21 Cdo 3434/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 3434/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Mgr. S. Š., soudního exekutora, Exekutorský úřad v Olomouci, Pavelčákova č. 441/14, IČO 2348195 (jako nástupce soudního exekutora Mgr. Ing. R. O.), proti žalované A. K., zastoupené Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Husitská č. 3111/11, o 660.000,- Kč s příslušenstvím, za účasti V. F. , jako vedlejšího účastníka na straně žalobce, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 217 C 25/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 20. června 2013 č.j. 12 Co 92/2013-112, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 20.6.2013 č.j. 12 Co 92/2013-112 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. září 2015 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu