21 Cdo 3426/2013
Datum rozhodnutí: 04.02.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 3426/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného JUDr. T. N. , zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 633/12, proti povinnému A. Š. , zastoupenému Mgr. Lukášem Kučerou, advokátem se sídlem v Praze 1, Králodvorská č. 1081/16, pro 1.990.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 30136/2006, o návrhu povinného na zastavení exekuce, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2013 č.j. 35 Co 110/2013-126, takto:

Dovolání povinného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.5.2013 č.j. 35 Co 110/2013-126 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Exekuci prováděnou prodejem movitých věcí lze zastavit podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř. až po provedení úkonů směřujících ke zjištění majetku povinného (srov. například právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2012 sp. zn. 20 Cdo 3442/201 nebi v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2012 sp. zn. 20 Cdo 3118/2010); v této exekuci doposud soudní exekutor ke zjišťování movitého majetku nepřistoupil a není významné, že od zahájení exekučního řízení uplynula již doba sedmi let. Exekuci prováděnou srážkami z příjmu povinného podle ustanovení § 268 odst.1 písm.e) o.s.ř. nelze zastavit, neboť srážky se ze zákona provádějí tak dlouho, dokud není vymáhaná pohledávka i s příslušenstvím - tj. včetně nákladů exekuce - zaplacena (srov. například právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2011 sp. zn. 20 Cdo 3124/2010 nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2012 sp. zn. 20 Cdo 4465/2010). Nejvyšší soud neshledává žádný důvod k tomu, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.

Dovolání povinného proto bylo podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. února 2014

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu