21 Cdo 3406/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3406/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 784/12, IČO 00025283, proti povinnému R. P. , pro 5.334,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. září 2012, č. j. 22 E 144/2009-39, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 137/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2014, č. j. 69 Co 78/2014-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 5. 2014, č. j. 69 Co 78/2014-21, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2015
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu