21 Cdo 3373/2015
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 3373/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně J. B. , proti žalovanému JUDr. T. V. , soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského č. 38, o 26.889,70 Kč, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. září 2011, č. j. 12 Co 310/2011-131, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 12 Co 310/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. září 2013, č. j. 1 Co 268/2013-227, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 9. 2013, č. j. 1 Co 268/2013-227, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka (ani přes výzvu učiněnou usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 10. 7. 2015, č. j. 12 Co 310/2011-239), nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu