21 Cdo 3368/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 písm. věta druhá) o. s. ř.21 Cdo 3368/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po M. L. , za účasti 1) Ing. J. L. , a 2) D. S. , zastoupené Mgr. Václavem Pechouškem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská č. 35/1, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 53 D 251/2007, o dovolání D. S. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. října 2013, č. j. 7 Co 2267/2013-298, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání D. S. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1.10.2013, č.j. 7 Co 2267/2013-298, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato v celém rozsahu zpět.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2015

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu