21 Cdo 3353/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c o. s. ř.21 Cdo 3353/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně České republiky - Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v Pardubicích, Teplého č. 1526, IČO 70885869, proti žalované České republice - Ministerstvu obrany v Praze 6, Tychonova č. 221/1, IČO 60162694, o 1.277.677,89,- Kč s příslušenstvím, za účasti České pojišťovny a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 10 C 40/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2015 č.j. 62 Co 466/2014-118, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.2.2015 č.j. 62 Co 466/2014-118 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je - z hlediska uplatněného dovolacího důvodu - v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.1977 sp. zn. 2 Cz 30/77, které bylo uveřejněno pod č. 40 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1979) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. září 2015 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu