21 Cdo 3347/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § 241a o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3347/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce P. W., zastoupeného JUDr. Magdou Rothovou, advokátkou se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Prvního pluku č. 320/17, proti žalovanému JUDr. Tomáši Pelikánovi, advokátu se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Dušní č. 866/22, jako insolvenčnímu správci dlužníka Pražské stavební bytové družstvo se sídlem v Praze 5, Na Hutmance č. 7/300, IČO 00033243, zastoupenému Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Jindřicha Plachty č. 3163/28, o 90.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 72/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2013 č. j. 23 Co 50/2013-159, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2013 č. j. 23 Co 50/2013-159 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel zpochybňuje správnost skutkových zjištění odvolacího soudu, na nichž je založen jeho závěr, že žalobce kromě činnosti člena představenstva družstva vykonával i jinou činnost jako zaměstnanec družstva na základě platně uzavřené pracovní smlouvy, a namítá vady řízení spočívající v porušení zásady koncentrace řízení a v nepřezkoumatelnosti rozsudku odvolacího soudu), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu