21 Cdo 3346/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 243f odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 3346/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. R. , zastoupeného Mgr. Tomášem Tichým, advokátem se sídlem v Praze 1, Washingtonova č. 9, proti žalované Skanska a.s., se sídlem v Praze 4, Líbalova č. 1/2348, IČO 262 71 303, o neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 51/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2014 č. j. 62 Co 39/2014-98, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2014 č. j. 62 Co 39/2014-98 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. září 2007, sp. zn. 21 Cdo 3465/2006, k otázce omylu v pohnutce, dále odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2011, sp. zn. 21 Cdo 1779/2010, k otázce podstatných náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru, případně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2010, sp. zn. 21 Cdo 660/2009 k otázce platnosti právního úkonu) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. října 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu