21 Cdo 3344/2013
Datum rozhodnutí: 16.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3344/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, IČO 45317054, proti povinnému T. K. , pro 1.558.748,93 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 19 E 107/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. dubna 2013 č.j. 40 Co 284/2013-160, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29.4.2013 č.j. 40 Co 284/2013-160 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu