21 Cdo 3314/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3314/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce B. V. , o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 1. srpna 2013, č. j. 0 Nc 1824/2012-20, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. října 2013, č. j. 27 Co 471/2013-35, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 0 Nc 12/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2014, č. j. 27 Co 488/2014-146, a proti usnesení Okresního soud Praha - západ ze dne 23. října 2014, č. j. 0 Nc 1824/2012-140, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 1. srpna 2013, č. j. 0 Nc 1824/2012-20, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. října 2013, č. j. 27 Co 471/2013-35, zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu