21 Cdo 3266/2013
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3266/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud české republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněného Thermolast, a. s. se sídlem v Brně, Mlýnská č. 326/13, IČO 27416321, proti povinné Minda Schenk Plastic Solutions s. r. o. se sídlem v Liberci 2, Ampérova č. 493, IČO 25466445, zastoupené JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 973/41, pro 700.000,- EUR s příslušenstvím, vedené u okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 71 Nc 7270/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 22. dubna 2013, č. j. 36 Co 600/2012-434, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. března 2014, č. j. 21 Cdo 3266/2013-464, se opravuje tak, že se vypouští slova: zastoupeného JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Řeznická č. 20 .
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. března 2014, č. j. 21 Cdo 3266/2013-464, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení údaje o zastoupení oprávněného, vydal dovolací soud podle ustanovení § 164 o. s. ř. a § 143b o. s. ř. toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu