21 Cdo 3258/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 104 o. s. ř.21 Cdo 3258/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci péče o nezletilou T. Š., zastoupenou městem Ostrava se sídlem Úřadu městského obvodu Poruba Klimkovická č. 55/28, dceru A. Š. a R. Š., za účasti vedlejší účastnice babičky Š. S., o úpravě styku, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Nc 3129/2014, o dovolání vedlejší účastnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. března 2016, č. j. 13 Co 93/2016-84, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání vedlejší účastnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2016 č. j. 13 Co 93/2016-84, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu