21 Cdo 3248/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3248, 3249/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Zábřeh se sídlem městského úřadu v Zábřehu, Masarykovo nám. č. 6, IČO 00303640, proti povinné A. M. , pro 72.867,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitých věcí povinné, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost podané manželem povinné S. M., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. června 2004, č. j. 40 Co 738/2004-91, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 52 C 5/2007, o dovolání S. M. proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. srpna 2012, č. j. 1 Co 130/2011-94 a č. j. 1 Co 131/2011-96, takto:
I. Dovolací řízení se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Manžel povinné S. M. podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 8. 2012, č.j. 1 Co 130/2011-94 (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 3. 2. 2009, č. j. 52 C 5/2007-19, kterým Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci nevyhověl žádosti S. M. o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost a nepřiznal mu osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost), a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 8. 2012, č. j. 1 Co 131/2011-96 (jímž potvrdil usnesení ze dne 4. 1. 2011, č. j. 52 C 5/2007-40, kterým Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci odmítl podání S. M. označené jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost a rozhodl, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení, a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení), a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta Mgr. Františka Drlíka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 11. 3. 2013, č. j. 52 C 5/2007-139, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 5. 2015, č. j. 5 Co 11/2015-181, nebylo vyhověno žádosti žalobce S. M. o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a nebylo mu přiznáno osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Podáním dovolání (každého z nich) vznikla S. M. povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč. U dovolatele přitom nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usneseními Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 1. 3. 2013, č. j. 52 C 5/2007-132 a č. j. 52 C 5/2007-133, a ze dne 1. 6. 2015, č. j. 52 C 5/2007-186.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání S. M. proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 8. 2012, č. j. 1 Co 130/2011-94, a č. j. 1 Co 131/2011-96, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2015 JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu