21 Cdo 323/2014
Datum rozhodnutí: 20.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 323/2014U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobců a) J. V., a b) A. N. , obou zastoupených Mgr. Klárou Machovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Horní nám. č. 131/48, proti žalovanému CZECH INTERNATIONAL, a.s. se sídlem v Havířově- Prostřední Suché, U Pošty č. 375/2, IČO 26870142, zastoupenému JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou se sídlem v Havířově-Městě, Pavlovova č. 586/8, o zaplacení 29.400,- Kč žalobkyni a) a 29.400,- Kč žalobci b), vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 25 C 51/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. května 2013, č. j. 16 Co 42/2013-333, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.
II. Žalobkyně a) je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.630,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Vandy Bielecké, advokátky se sídlem v Havířově-Městě, Pavlovova č. 586/8.
III. Žalobce b) je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.630,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Vandy Bielecké, advokátky se sídlem v Havířově-Městě, Pavlovova č. 586/8.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 5. 2013, č. j. 16 Co 42/2013-333, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou jejich dovolacích námitek je nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. března 2014 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu