21 Cdo 3220/2014
Datum rozhodnutí: 23.09.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3220/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněného MURTEG, družstvo se sídlem v Kyjově, Riegrova č. 377/9, IČO 29211638, zastoupeného obecným zmocněncem J. D., proti povinnému Ing. Š. Ch. , zastoupenému obecným zmocněncem J. P., pro 86.518,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Marka Jenerála, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 177 EX 7007/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 17. března 2011, č. j. 58 Co 126/2011-48, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného ze dne 12. 6. 2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 17. 3. 2011, č. j. 58 Co 126/2011-48, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 23. září 2014
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu