21 Cdo 3186/2015
Datum rozhodnutí: 09.09.2015
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3186/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně Z. P. , proti žalované FARE, spol. s r.o. se sídlem v Luhačovicích, Masarykova č. 254, IČO 46343784, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 297/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 28. května 2015, č. j. 60 Co 148/2015-192, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 28. 5. 2015, č. j. 60 Co 148/2015-192. Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2015, č. j. 21 Cdo 3186/2015-198.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka ve Zlíně ze dne 28. 5. 2015, č. j. 60 Co 148/2015-192, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. září 2015

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu