21 Cdo 3183/2013
Datum rozhodnutí: 20.08.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3183/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce F. O. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská č. 427/16, o náhradu škody, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných žalobcem proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2010, č. j. 62 Co 394/2010-48, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 295/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. října 2012, č. j. 68 Co 404/2012-87, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2012, č. j. 68 Co 404/2012-87, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. [ve znění do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)] zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (které mu bylo poskytnuto v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 12. 2012, č. j. 41 C 295/2009-94) ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. srpna 2014
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu