21 Cdo 3144/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 390 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb., § 369 odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 3144/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Máchova č. 201, IČO 000 02 739 , proti žalovanému M. M. , zastoupenému JUDr. Andreou Maláskovou, advokátkou se sídlem v Brně - Řečkovicích, Banskobystrická č. 568/157, o určení změny poměrů podle § 390 odst. 1 zákoníku práce, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, jako vedlejšího účastníka na straně žalobce, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 14 C 230/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. října 2014 č.j. 49 Co 224/2012-245, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8.10.2014 č. j. 49 Co 224/2012-245 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, že, kdyby netrpěl nemocí z povolání, nebyl by schopen konat jinou práci), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 2. září 2015
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu