21 Cdo 3127/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
21 Cdo 3127/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce T. H. , zastoupeného Mgr. Miroslavem Klanicou, advokátem se sídlem v Brně, Krkoškova č. 728/2, proti žalované Bc. H. S. , zastoupené Mgr. Romanem Šteffelem, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova č. 588/13, o 232.878,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 14 C 440/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. listopadu 2013 č. j. 49 Co 2/2012-160, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 10.415,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Romana Šteffela, advokáta se sídlem v Brně, Dvořákova č. 588/13.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2013 č. j. 49 Co 2/2012-160 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovým závěrem odvolacího soudu, že bylo prokázáno, že žalovaná, která byla zaměstnankyní žalobce, odevzdala žalobci peněžní hotovost ve výši 232.878,- Kč, kterou převzala od zákaznice žalobce, a že mu tedy nezpůsobila škodu, jejíž náhrady se po ní domáhal, a s hodnocením provedených důkazů, na základě něhož odvolací soud k tomuto skutkovému závěru dospěl; dále namítá vady řízení spočívající v tom, že nebyl odvolacím soudem dostatečně poučen o své povinnosti prokázat, že v případě hotovostních plateb od zákazníků vždy žalované vystavoval potvrzení o převzetí finanční částky ), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. října 2014


JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu