21 Cdo 3120/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3120/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. M., zastoupeného JUDr. Václavem Junkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Tovární č. 236/14, proti žalované Střední škole obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné škole, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A, příspěvkové organizaci se sídlem v Českých Budějovicích, Kněžskodvorská č. 33/A, IČO 60075953, zastoupené JUDr. Milošem Vondráčkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 123/36, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 17 C 420/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. března 2013 č. j. 19 Co 201/2013-226, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Miloše Vondráčka, advokáta se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 123/36.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.3.2013 č. j. 19 Co 201/2013-226 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005, odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.8.1998 sp. zn. 2 Cdon 1130/97, který byl uveřejněn v č. 11 časopisu Soudní rozhledy, roč. 1999, str. 374, nebo rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.4.2002 sp. zn. 21 Cdo 1105/2001, který byl uveřejněn v č. 10 časopisu Právní rozhledy, roč. 2002, str. 512) , a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2013

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu