21 Cdo 3114/2014
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 87 předpisu č. 120/2001Sb.21 Cdo 3114/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Šestý uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem v Praze 2, Moravská č. 1687/34, IČO 24213276, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti povinnému J. L. , pro 134.519,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 EX 05635/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2013, sp. zn. 12 Co 104/2012, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2013, sp. zn. 12 Co 104/2012, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014


JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu