21 Cdo 3114/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3114/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněného P. Š. , zastoupeného JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokátem se sídlem v Třebíči, Bráfova tř. č. 52, proti povinnému J. N. , zastoupenému JUDr. Boženou Kopeckou, advokátkou se sídlem v Třebíči, Bráfova č. 52, pro 167.165,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 24 EXE 568/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 24. června 2013, č. j. 54 Co 1231/2012-38, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 24. června 2013, č. j. 54 Co 1231/2012-38, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v dovolání byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (povinný zpochybňuje skutková zjištění, z nichž usnesení odvolacího soudu vychází, předestírá vlastní skutkové závěry ohledně doručení exekučního titulu, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci ohledně právní moci exekučního titulu a splnění předpokladů pro nařízení exekuce), a dovolání povinného neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.); pro tyto vady nelze v dovolacím řízení pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu