21 Cdo 3110/2008
Datum rozhodnutí: 13.10.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 3110/2008-2


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce V. N., proti žalovanému PP A. K. s.r.o., zastoupenému advokátem, o opravu údajů v zápočtovém listu, o 1.697,98 EUR a o 5.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 19 C 126/2004, o odvolání žalobce proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. července 2009, č. j. 21 Cdo 3110/2008-237, takto:


I. Řízení o podání žalobce označeném jako odvolání proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. července 2009, č. j. 21 Cdo 3110/2008-237, se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).


Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího občanský soud řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí dovolacího soudu zastaví Nejvyšší soud České republiky jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002).


Protože zde není jak výše uvedeno soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání žalobce proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. července 2009, č. j. 21 Cdo 3110/2008-237, Nejvyšší soud České republiky řízení o tomto podání žalobce zastavil (§ 243c, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).


O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že řízení o jeho podání ze dne 11. 8. 2009 bylo zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 13. října 2009


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu