21 Cdo 3081/2013
Datum rozhodnutí: 24.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 3081/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. P. N. , zastoupeného Mgr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Latrán č. 193, proti žalovanému Městu Český Krumlov se sídlem městského úřadu v Českém Krumlově, náměstí Svornosti č. 1, IČO 00245836, o 421.299,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 2 C 5/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. května 2013, č. j. 19 Co 1031/2013-63, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 5. 2013, č. j. 19 Co 1031/2013-63, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce dovolání se tzv. relativní neplatnosti právního úkonu ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce ve tříleté objektivní promlčecí lhůtě a včasného podání žaloby o určení neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru výpovědí ve smyslu ustanovení § 72 zák. práce srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 660/2009, uveřejněný pod č. 20 v časopisu Soudní judikatura, ročník 2011, k otázce nemožnosti přezkoumávat platnost rozvázání pracovního poměru jako předběžnou otázku srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 475/96, uveřejněný pod č. 75 v časopise Soudní judikatura, ročník 1997) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. října 2013 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu