21 Cdo 3080/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3080/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci zástavní věřitelky Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, IČO 45317054, proti zástavní dlužnici D. P. , o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 6 C 9/2014, o dovolání zástavní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. ledna 2015, č. j. 15 Co 428/2014-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Zástavní dlužnice podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 1. 2015, č. j. 15 Co 428/2014-64, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Rokycanech ze dne 3. 10. 2014, č. j. 6 C 9/2014-57, kterým byla zamítnuta žádost zástavní dlužnice o ustanovení zástupce k ochraně jejích zájmů v dané věci.

Podáním dovolání vznikla zástavní dlužnici povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2015, č. j. 21 Cdo 3080/2015-81.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání zástavní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. ledna 2015, č. j. 15 Co 428/2014-64, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu