21 Cdo 3073/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3073/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M. , proti žalované České republice Okresnímu soudu v Olomouci se sídlem v Olomouci, tř. Svobody č. 16, o návrhu na vydání předběžného opatření, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. února 2012, č. j. 12 Co 82/2012-27, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 Nc 104/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 19. prosince 2014, č. j. 12 Co 558/2014-109, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 19. prosince 2014, č. j. 12 Co 558/2014-109, (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 9. 10. 2014, č. j. 11 Nc 104/2011-94, kterým Okresní soud v Olomouci nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro žalobu pro zmatečnost doručenou soudu dne 22. 3. 2012 a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro žalobu pro zmatečnost doručenou soudu dne 22. 3. 2012 ), a současně požádal o ustanovení advokáta Mgr. Františka Drlíka. Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 19. 3. 2015, č. j. 11 Nc 104/2011-182, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. 5. 2015, č. j. 12 Co 190/2015-200, byla žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů mimo jiné pro dovolací řízení zamítnuta.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. U dovolatele přitom nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 8. 2015, č. j. 21 Cdo 3073/2015-226.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 19. prosince 2014, č. j. 12 Co 558/2014-109, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2015 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu