21 Cdo 3064/2015
Datum rozhodnutí: 20.08.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 138 odst. 1 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3064/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Beck International, s. r. o. se sídlem v Mělníku, Blatecká č. 3344, IČO 62741438, proti povinnému M. L. , prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitostech, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných vydražitelem J. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. ledna 2011, č. j. Nco 200/2012-260, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 12 E 29/2009, o dovolání vydražitele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. května 2014, č. j. 4 Co 258/2013-305, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Vydražitel podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. května 2014, č. j. 4 Co 258/2013-305.

Podáním dovolání mu vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 3. 2015, č. j. 25 Co495/2012-370.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání vydražitele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. května 2014, č. j. 4 Co 258/2013-305, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu