21 Cdo 3057/2014
Datum rozhodnutí: 14.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3057/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati č. 3792, proti povinnému J. Ž. , pro 3.285,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 15 E 84/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. srpna 2013, č. j. 19 Co 301/2012 - 72, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. srpna 2013, č. j. 19 Co 301/2012 - 72, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2014


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu