21 Cdo 3038/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3038/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce Mgr. V. S. , zastoupeného Mgr. Martinem Čumpelíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Kolkovně č. 921/3, proti žalované MSB Legal, v.o.s. se sídlem v Praze, Bucharova č. 1314/8, IČO 26770385, zastoupené Mgr. Bc. Kateřinou Rychterovou, advokátkou se sídlem v Mělníku, Macharova č. 376/5, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 372/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2013 č. j. 62 Co 77/2013-248, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Kateřiny Rychterové, advokátky se sídlem v Mělníku, Macharova č. 376.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.4.2013 č. j. 62 Co 77/2013-248 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2013

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu