21 Cdo 3030/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
21 Cdo 3030/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. S. , proti povinnému J. S. , pro výživné, srážkami z důchodu povinného, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 24 E 291/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2013, č. j. 49 Co 371/2013 - 79, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2013, č. j. 49 Co 371/2013 - 79, podle ustanovení § 241b odst. 2 § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2014


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu