21 Cdo 3028/2015
Datum rozhodnutí: 04.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 234 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb., § 235 odst. 3 písm. d) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 3028/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce České republiky Generální finanční ředitelství, se sídlem v Praze 1, Lazarská č. 15/7, IČO 720 80 043, proti žalované Bc. J. V. , zastoupené JUDr. Evou Vaňkovou, advokátkou se sídlem ve Vysokém Mýtě, Rokycanova č. 114, o zaplacení 72.160,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 10 C 111/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. dubna 2015 č.j. 23 Co 643/2014-93, takto: I. Dovolání žalobce se odmítá . II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.832,20 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Evy Vaňkové, advokátky se sídlem ve Vysokém Mýtě, Rokycanova č. 114. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2.4.2015 č.j. 23 Co 643/2014-93 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. září 2015

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu