21 Cdo 3026/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř.21 Cdo 3026/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce M. M. , zastoupeného prof. Dr.h.c. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 741/13, proti žalované STAND BY, s.r.o. se sídlem v Praze 10, Užocká č. 962/6, IČO 26510766, zastoupené Mgr. Michalem Kadlecem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská č. 21/29, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 124/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2015 č.j. 62 Co 15/2015-57, opravenému usnesením ze dne 17. dubna 2015 č.j. 62 Co 15/2015-61, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.3.2015 č.j. 62 Co 15/2015-57, opravenému usnesením ze dne 17.4.2015 č.j. 62 Co 15/2015-61, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl, neboť není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), protože napadeným rozhodnutím bylo dovolatelce plně vyhověno a nevznikla jí ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením nebo změnou rozhodnutí odvolacího soudu; odvolací soud totiž změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žaloba na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru se zamítá, a důvody rozhodnutí - protože závazným je pouze výrok soudního rozhodnutí - nejsou z hlediska subjektivní přípustnosti dovolání významné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu