21 Cdo 3014/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 3014/2009U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců
a) J. V.
,
b) O. V.
,
c) A. V.
a
d) M. V.
, jako procesních nástupců po J. V., proti žalované
Kooperativa pojišťovna, a. s.
, Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 1, Templová č. 747, IČ 47116617, jako procesnímu nástupci po KVATRO-STATEK, spol. s. r. o. - v likvidaci se sídlem ve Velké nad Veličkou č. 877, IČ 60726016, zaniklému výmazem z obchodního rejstříku ke dni 12. 12. 2008, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 26/98, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. prosince 2003 č. j. 38 Co 353/2001-190, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 4. 12. 2003 č. j. 38 Co 353/2001-190 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28. 5. 2001 č. j. 4 C 26/98-176, kterým byla zamítnuta žaloba, aby žalovanému KVATRO-STATEK, spol. s. r. o. - v likvidaci se sídlem Velká nad Veličkou byla uložena povinnost zaplatit žalobci J. V. na odškodnění pracovního úrazu 1.294.234,50 Kč s 26 % úrokem ode dne podání žaloby do zaplacení a měsíčně počínaje dnem 10. 6. 2001 za ztrátu na výdělku 5.565,- Kč, a rozhodl, že žalovanému se náhrada nákladů řízení vůči žalobci nepřiznává a že České republice se náhrada nákladů řízení vůči žalobci nepřiznává.


Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal J. V. dovolání.


V průběhu dovolacího řízení bylo zjištěno, že žalovaný KVATRO-STATEK, spol. s. r. o. v likvidaci se sídlem Velká nad Veličkou č. 877, IČ 60726016, by ke dni 12. 12. 2008 poté, co došlo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, vymazán z obchodního rejstříku a zanikl, a že žalobce J. V. dne 17. 3. 2007 zemřel. Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 11. 6. 2009 č. j. 4 C 26/98-232 bylo pravomocně rozhodnuto, že v řízení bude na straně žalobce dále pokračováno s J. V., O. V., A. V. a M. V., a že na straně žalovaného bude v řízení dále pokračováno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 1, Templová č. 747, IČ 47116617.


Žalobci J. V., O. V., A. V. a M. V. (podáním došlým Okresnímu soudu v Hodoníně dne 27. 11. 2009) vzali dovolání, které podal J. V. dne 12. 5. 2004 proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2003 č. j. 38 Co 353/2001-190, zcela zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobci s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2010


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu