21 Cdo 2996/2013
Datum rozhodnutí: 07.11.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2996/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s r. o. se sídlem v Nýřanech, obci Kostelec, Vrhaveč č. 1, IČO 25677551, zastoupené JUDr. Stanislavou Proškovou, advokátkou se sídlem v Mariánských Lázních, Nádražní náměstí č. 299/8, proti žalovanému P. L. , zastoupenému JUDr. Olgou Uhrovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Trojická č. 437/20, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp.zn. 112 C 127/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. března 2013 č.j. 23 Co 3/2013-166, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2013 č. j. 23 Co 3/2013-166 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.10.2007 sp. zn. 21 Cdo 2423/2006, který byl uveřejněn pod č. 159 v časopise Soudní judikatura, roč. 2007, nebo v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.8.2009 sp. zn. 21 Cdo 3207/2008, či v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.4.2010 sp. zn. 21 Cdo 1026/2009) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím se řízení nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý
předseda senátu