21 Cdo 2956/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 10 odst. 1 písm. b) předpisu č. 125/1993Sb.21 Cdo 2956/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně České pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 452 72 956, proti žalované BAUCOMEX CZ, s.r.o., se sídlem v Praze 5, Švédská č. 43, IČO 170 46 998, zastoupené JUDr. Tomášem Vrchlabským, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská č. 1216/87, o zaplacení částky 76.963,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 155/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2014 č.j. 15 Co 229/2014-94, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.9.2014 č.j. 15 Co 229/2014-94 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.3.2014 sp. zn. 21 Cdo 1224/2011 k otázce výplaty pojistného plnění příslušnou pojišťovnou přímo poškozenému, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.11.2011 sp. zn. 32 Cdo 3266/2010 k postižnímu právu pojistitele a právu na náhradu škody a rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.3.2007 sp. zn. 32 Odo 1397/2005 k regresnímu právu pojišťovny vůči právnické osobě - zaměstnavateli) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. září 2015
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu