21 Cdo 2954/2011
Datum rozhodnutí: 30.10.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 2954/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce I. K., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Poredským, advokátem se sídlem v Břeclavi, Národních hrdinů č. 5, proti žalované Ing. M. M., zastoupené JUDr. Jaromírem Josefem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská č. 378/1, o určení trvání pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C 737/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 2010, č. j. 49 Co 440/2007-84, ve znění usnesení ze dne 3. listopadu 2010, č. j. 49 Co 440/2007-86, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolání žalobce proti výroku rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2010, č. j. 49 Co 440/2007-84, ve znění usnesení ze dne 3. 11. 2010, č. j. 49 Co 440/2007-86, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. 6. 2007, č. j. 6 C 737/2004-66, ve věci samé (ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na určení trvání pracovního poměru žalobce u žalované) není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce s ohledem na to, že v dovolání byl uplatněn, jak výslovně uvádí dovolatel a vyplývá z jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.), dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.; při posuzování přípustnosti dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se však k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. nepřihlíží (srov. § 237 odst. 3 větu za středníkem o. s. ř.).

Protože dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce aniž by se mohl věcí dále zabývat podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu