21 Cdo 2940/2014
Datum rozhodnutí: 07.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., § 243f odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 2940/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně L. V. , zastoupené Mgr. Kateřinou Sedláčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ostrovní č. 126/30, proti žalované BURDA Praha, spol. s r.o., se sídlem v Praze 3, Přemyslovská č. 2845/43, IČO 152 73 598, zastoupené JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Perlová č. 371/5, o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 267/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2013 č. j. 23 Co 337/2013-216, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013 č.j. 23 Co 337/2013-216 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. října 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu