21 Cdo 2928/2013
Datum rozhodnutí: 22.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2928/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Mgr. T. J. , Ph.D., zastoupeného Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova č. 796/10, proti žalovanému České dráhy, a. s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody č. 1222, IČO 70994226, zastoupenému JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Křižovnické náměstí č. 193/2, o 1.571.428,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 250/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. února 2013 č. j. 62 Co 384/2012-123, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 20.700,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Karla Muzikáře, LL.M., advokáta se sídlem v Praze 1, Křižovnické náměstí č. 193/2.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2013 č. j. 62 Co 384/2012-123 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2013JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu